Sport & Business

MBO-opleiding niveau 4:
Marketing & Communication Specialist

Als sport al je leven is en je wilt weten hoe de sportindustrie opereert en hoe je kan inspelen op kansen in de markt, dan is Sport & Business van het Johan Cruyff College iets voor jou!

Inhoud van de studie

Bij Sport & Business aan het Johan Cruyff College gaat het vooral om marketing. Dat betekent dat je leert hoe je producten of services maakt, die inspelen op de wensen van je klanten. Je leert daarbij ook hoe je de markt kunt verkennen, om goed op de behoefte in te spelen. Verder is het belangrijk dat je leert hoe je helder kunt communiceren en op een manier die de klant aanspreekt.

Bij Sport & Business volg je de mbo-opleiding Marketing & Communication Specialist (mbo niveau 4), maar de inhoud ervan is gericht op de sportindustrie. In bijzondere gevallen is het mogelijk om af te studeren met een diploma op mbo niveau 3. Voor Sport & Business is dat het diploma Allround Assistant Business Services.

 

Professionele rollen die je leert zijn bijvoorbeeld:

 • Assisteren van de (marketing)manager.
 • (Helpen) opstellen van marketingplannen en operationele plannen.
 • Uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoek.
 • Signaleren van ontwikkelingen in de markt.
 • Opbouwen en onderhouden van relaties, verzorgen van interne- en externe communicatie.
 • Opstellen en uitvoeren van plannen en programma’s van (sport)evenementen.

Na je studie

Als afgestudeerde van de richting Sport & Business kun je aan de slag bij een sportclub, sportbond, sport- of marketingbedrijf of de overheid. Je bent dan bijvoorbeeld betrokken bij het uitwerken van reclamecampagnes voor social media of tijdschriften, het organiseren van allerlei sportevenementen, of het coördineren van productpresentaties voor klanten. Je ondersteunt vaak de marketing-, communicatie- of eventmanager bij commerciële activiteiten, zoals bijvoorbeeld sales en sponsoring.

Het mbo-diploma Sport & Business aan het Johan Cruyff College op niveau 4 geeft je toegang tot het hbo. Denk bijvoorbeeld aan de Johan Cruyff Academy in Amsterdam, Groningen of Tilburg.

WAAROM STUDEREN AAN HET JOHAN CRUYFF COLLEGE?

FLEXIBEL ONDERWIJS

De opleidingen van het Johan Cruyff College zijn flexibel in duur. De opleiding duurt gemiddeld drie studiejaren. Doordat de opleiding verdeeld is in onderdelen die wij etappes noemen, is er veel mogelijkheid voor maatwerk. De etappes bestaan uit opdrachten die je veelal zelfstandig kunt uitvoeren. Je kunt zo in je eigen tempo aan de studie werken en ervoor kiezen om intensiever te studeren, of juist meer tijd te nemen voor je sport.

STUDIECOACH

Op het Johan Cruyff College krijg je een persoonlijke studiecoach toegewezen, die je helpt om een goede planning te maken voor je sport én je studie op momenten dat je dat nodig hebt.

MAATWERK

Het Johan Cruyff College biedt de optimale mogelijkheid om sport en studie met elkaar te combineren. Het onderwijs kan op alle dagen van de week (ma-vr) ingeroosterd worden en kan zowel online als op locatie plaatsvinden. Voor wie het nodig heeft, bieden we daarbij maatwerk en houden we rekening met je trainings- en wedstrijdschema’s.

STUDIEOPBOUW

Elke mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Het basisdeel en het profieldeel vormen samen de kern van je opleiding, dat is het deel dat voor iedereen hetzelfde is.

Tijdens je studie kies je drie keuzedelen uit het aanbod van de opleiding. Het Johan Cruyff College biedt het keuzedeel Topsportvaardigheden aan, dat speciaal ontwikkeld is voor topsporters en talenten en waarin je leert over onderwerpen als doping, voeding, prestatiegedrag en personal branding. Andere voorbeelden van keuzedelen zijn sportspecialisaties, ondernemerschap, organisatie van evenementen, sportmassage en doorstroom naar het hbo. Via de keuzedelen vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding.

Colleges (lessen), workshops, praktische instructies, persoonlijke leergesprekken en stages (de beroepspraktijkvorming of BPV) zijn belangrijke onderdelen van je studie. Je werkt soms met studiegenoten aan opdrachten. Zo leer je niet alleen de juiste kennis voor je toekomstige beroep, maar ook samen te werken en leiding te nemen.

STUDIEBELASTING

Het Johan Cruyff College biedt voltijd mbo-opleidingen. De onderwijstijd bedraagt 850 uren per jaar. Stage, wat bij ons BeroepsPraktijkVorming (BPV) heet, is hier ook een onderdeel van.

TOELATING
 • Basiseis: de sport dient erkend te zijn door NOC*NSF (in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken).
 • Je bent binnen jouw leeftijdscategorie op het hoogste niveau actief in je sport, of hebt het talent om het hoogste niveau te bereiken.
 • Je niveau wordt getoetst in een gesprek met de opleiding, ondersteund door een 'topsportverklaring' van de bond van jouw sport of van de sportorganisatie waarbij je bent aangesloten.
 • Je hebt ondersteuning nodig bij de combinatie sport-studie.
 • Vmbo-diploma K-/G-/T-leerweg, liefst van een verwante opleiding, of
 • Overgangsbewijs 3-4 havo/vwo, of
 • Diploma/certificaten ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Een kennismaking maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Tijdens de kennismaking wordt er niet alleen gekeken of je voldoet aan de vooropleidings- en topsporteisen, maar je krijgt ook een beter beeld van de opleiding. Zo bekijken we samen of de opleiding echt bij je past. Daarna volgt de definitieve inschrijving voor de opleiding.