Sport & Coaching

MBO-opleiding niveau 4:
Trainer-coach/Instructeur

Als je vindt dat sport en bewegen van levensbelang zijn in ieders leven en je wilt anderen graag helpen om het maximale eruit te halen, dan is Sport & Coaching aan het Johan Cruyff College jouw keuze!

Inhoud van de opleiding

Bij Sport & Coaching leer je hoe je mensen kunt begeleiden en hoe je hen instructies kunt geven op het gebied van sport en bewegen. Je leert van alles over fitness en trainingen voor allerlei doelgroepen en daar komt de specialisatie in je eigen sport bij. Er komen ook andere onderwerpen aan bod die belangrijk zijn in de sport, zoals voeding, mediatraining, sponsoring en contracten.

Bij Sport & Coaching volg je de mbo-opleiding Trainer-coach/Instructeur (mbo niveau 4). In bijzondere gevallen is het mogelijk om af te studeren met een diploma op mbo niveau 3. Voor Sport & Coaching is dat het diploma Sport- en bewegingsleider.

 
Professionele rollen die je leert zijn bijvoorbeeld:

 • Bedenken en ontwikkelen van een aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten.
 • Organiseren en verzorgen van sporttrainingen, wedstrijden, toernooien of evenementen.
 • Instrueren, helpen en coachen van deelnemers aan sport- en bewegingsactiviteiten.
 • (Meehelpen met) de werving van deelnemers.
 • Zorgen voor veiligheid, toepassen van EHBSO (eerste hulp bij sportongelukken) en reanimatie.
 • Aanvullende taken, zoals front- en backoffice en beleidsondersteunende taken

Na je studie

Als afgestudeerde van de richting Sport & Coaching kun je aan de slag bij sportverenigingen, fitnesscentra, gemeenten en organisaties die sport, bewegen en recreatie combineren. Je stelt daar de trainingsprogramma’s op, waarbij je ook de instructies, trainingen en coaching verzorgt. Je helpt vaak met de werving van deelnemers en zorgt voor een veilige en verantwoorde uitvoering van alle activiteiten.

Het mbo-diploma Sport & Coaching aan het Johan Cruyff College op niveau 4 geeft je toegang tot het hbo. Denk bijvoorbeeld aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), of de Johan Cruyff Academy in Amsterdam, Groningen of Tilburg, dat sportmarketing (hbo Commerciële Economie) voor topsporters biedt.

WAAROM STUDEREN AAN HET JOHAN CRUYFF COLLEGE?

FLEXIBEL ONDERWIJS

De opleidingen van het Johan Cruyff College zijn flexibel in duur. De opleiding duurt gemiddeld drie studiejaren. Doordat de opleiding verdeeld is in onderdelen die wij etappes noemen, is er veel mogelijkheid voor maatwerk. De etappes bestaan uit opdrachten die je veelal zelfstandig kunt uitvoeren. Je kunt zo in je eigen tempo aan de studie werken en ervoor kiezen om intensiever te studeren, of juist meer tijd te nemen voor je sport.

STUDIECOACH

Op het Johan Cruyff College krijg je een persoonlijke studiecoach toegewezen, die je helpt om een goede planning te maken voor je sport én je studie.

MAATWERK

Het Johan Cruyff College biedt de optimale mogelijkheid om sport en studie met elkaar te combineren. Het onderwijs kan op alle dagen van de week (ma-vr) ingeroosterd worden en kan zowel online als op locatie plaatsvinden. Voor wie het nodig heeft, bieden we daarbij maatwerk en houden we rekening met je trainings- en wedstrijdschema’s.

STUDIEOPBOUW

Elke mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Het basisdeel en het profieldeel vormen samen de kern van je opleiding, dat is het deel dat voor iedereen hetzelfde is.

Tijdens je studie kies je drie keuzedelen uit het aanbod van de opleiding. Het Johan Cruyff College biedt het keuzedeel Topsportvaardigheden aan, dat speciaal ontwikkeld is voor topsporters en talenten en waarin je leert over onderwerpen als doping, voeding, prestatiegedrag en personal branding. Andere voorbeelden van keuzedelen zijn sportspecialisaties, ondernemerschap, organisatie van evenementen, sportmassage en doorstroom naar het hbo. Via de keuzedelen vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding.

Colleges (lessen), workshops, praktische instructies, persoonlijke leergesprekken en stages (de beroepspraktijkvorming of BPV) zijn belangrijke onderdelen van je studie. Je werkt soms met studiegenoten aan opdrachten. Zo leer je niet alleen de juiste kennis voor je toekomstige beroep, maar ook samen te werken en leiding te nemen.

STUDIEBELASTING

Het Johan Cruyff College biedt voltijd mbo-opleidingen. De onderwijstijd bedraagt 850 uren per jaar. Stage, wat bij ons BeroepsPraktijkVorming (BPV) heet, is hier ook een onderdeel van.

TOELATING
 • Basiseis: de sport dient erkend te zijn door NOC*NSF (in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken).
 • Je bent binnen jouw leeftijdscategorie op het hoogste niveau actief in je sport, of hebt het talent om het hoogste niveau te bereiken.
 • Je niveau wordt getoetst in een gesprek met de opleiding, ondersteund door een 'topsportverklaring' van de bond van jouw sport of van de sportorganisatie waarbij je bent aangesloten.
 • Je hebt ondersteuning nodig bij de combinatie sport-studie.
 • Vmbo-diploma K-/G-/T-leerweg, liefst van een verwante opleiding, of
 • Overgangsbewijs 3-4 havo/vwo, of
 • Diploma/certificaten ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Een kennismaking maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Tijdens de kennismaking wordt er niet alleen gekeken of je voldoet aan de vooropleidings- en topsporteisen, maar je krijgt ook een beter beeld van de opleiding. Zo bekijken we samen of de opleiding echt bij je past. Daarna volgt de definitieve inschrijving voor de opleiding.