parallax background

Minor Waardecreatie in de sport van morgen

In de minor 'Waardecreatie in de sport van morgen’ duiken studenten met behulp van de legacy van Johan Cruijff in de verschillende aspecten van de sportindustrie. Zij leren zichzelf op innovatieve en professionele wijze te ontwikkelen in deze dynamische sector, met als doel om een waardecreator te worden in de sport van morgen
PROGRAMMA
Minor Waardecreatie in de sport van morgen

De minor 'Waardecreatie in de sport van morgen' (30 EC's) is een studieprogramma op hbo-niveau dat door de Johan Cruyff Academy wordt aangeboden aan studerende (top)sporters en alle hbo-studenten met een passie voor sport.

WAT IS EEN MINOR
Alle opleidingen in het hbo in Nederland werken met de major-minorstructuur. Van de 240 studiepunten in totaal, halen studenten er 210 via de major, het vaste studieprogramma van de hbo-opleiding.

De minor is een verplicht keuzevak in het hbo, dat voorafgaand aan de stageperiode wordt aangeboden in het derde of vierde studiejaar (dat verschilt per opleiding / hogeschool). De minor-ruimte bedraagt 30 studiepunten in totaal en kan gevuld worden met één of meerdere minoren, of minormodules.

De minor 'Waardecreatie in de sport van morgen' kent 30 studiepunten (30 EC's).
WAAROM EEN MINOR GEBASEERD OP DE LEGACY VAN JOHAN CRUIJFF
De Legacy die Johan Cruijff (Amsterdam, 25 april 1947 – Barcelona, 24 maart 2016) ons heeft nagelaten, inspireert om verbeteringen door te voeren, niet alleen in de sport en de maatschappij als geheel, maar ook op persoonlijk niveau.

Wereldwijd wordt Johan Cruijff gezien als één van de beste voetballers aller tijden. In 1999 werd hij verkozen tot Europese speler van de eeuw. Door via aantrekkelijk voetbal te willen winnen en mensen te vermaken ('totaalvoetbal'), heeft Johan Cruijff niet alleen als voetballer en als coach, maar ook als strateeg en voetbalfilosoof een enorme invloed gehad. Zijn manier van denken vormt nu de basis van de meest succesvolle teams ter wereld. En, denk ook aan zijn originele en grappige taalgebruik met de quotes, die zowel de Nederlandse als de Spaanse taal verrijkt hebben.

Maatschappelijk gezien is de invloed van Johan Cruijff ook indrukwekkend. Via de Johan Cruyff Foundation heeft hij ervoor gezorgd, dat kinderen wereldwijd de ruimte krijgen, om zich via sport te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. En via de Johan Cruyff Academy en zijn educatieve gedachtegoed (Johan Cruyff Institute en Johan Cruyff College), heeft hij ervoor gezorgd dat talentvolle sporters de ruimte krijgen voor hun totaal-ontwikkeling, om zich als (top)sporter, als professional (marketing, management) en als persoon optimaal te ontwikkelen, zodat zij de internationale sport-business sector verder kunnen versterken. Op de website 'The World of Johan Cruyff' worden de initiatieven van Johan Cruijff toegelicht.

Verder staat Johan Cruijff voor een aantal waarden, die duidelijk bij hem horen en een geweldig uitgangspunt bieden voor – bijvoorbeeld – samenwerking en (zelf)ontplooiing. Ze zijn vastgelegd in de ‘14 regels van Johan Cruijff’, die bij alle Cruyff Courts hangen, en die we ook in het onderwijs aan de Johan Cruyff Academy als leidraad hanteren, want ze zijn perfect van toepassing op talentontwikkeling, via sport én studie.

Tenslotte was Johan Cruijff als persoon een echte gamechanger, inspirator, professional, streetwise, committed, passionate, connective, accessible en positive. Aan deze Cruyffiaanse waarden kun je als persoon en als professional veel hebben. In de minor kiezen de studenten er vier uit, om zichzelf in te verbeteren. Ze komen gedurende het hele programma terug en ook in hetgeen de studenten opleveren.
VOOR WIE
HBO jaar 3 of 4 (verschilt per hogeschool)
Deze minor is bedoeld voor alle hbo-studenten die aan een hogeschool studeren en op zoek zijn naar een originele minor die ingaat op sport business.

Ontworpen voor sporters
In de minor studeer je relatief veel 'op afstand', want dat is nodig voor studerende (top)sporters, die veel van huis zijn door hun sportverplichtingen. Door middel van de online campus van de Hogeschool van Amsterdam (BrightSpace) en het gebruik van Microsoft teams, blijf je gemakkelijk in contact met docenten en mede-studenten en kan je al het benodigde lesmateriaal 'on demand' bekijken.

Ideaal voor sportliefhebbers
De minor is interessant voor alle studenten met een passie voor sport, want het is een uitgelezen kans om in deze boeiende sector te duiken, je sport-netwerk uit te breiden en (wellicht) te onderzoeken of je jouw kennis en kunde transversaal – dus over verschillende bedrijfssectoren heen – kunt inzetten.

Waar je ook bent
Je studeert relatief veel 'op afstand' en dat is handig voor alle hbo-studenten die een druk leven leiden en/of verder van de hoofdstad wonen, van waaruit we de minor aanbieden.
BASISINFORMATIE
Titel: Waardecreatie in de sport van morgen
(studiegidsnummer: 6000MWSM20)
Niveau: Minor, derde- of vierdejaars hbo (dat verschilt per opleiding / hogeschool), als onderdeel van een vierjarig hbo Bachelor-programma
Voor wie: HBO-studenten die op zoek zijn naar een minor over sport business, ontworpen voor studerende topsporters en hbo-studenten met een passie voor sport
Start: September en februari
Investering: • 14 weken, 30 studiepunten (30 EC)
• Contacttijd: 15 uur; op maandagmiddag (13:00 – 16:00) doorgaans bij de Johan Cruyff Academy Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam en op woensdag- en vrijdagochtend (9:00 – 12:00) wisselend, online of on-campus, vooral voor coaching en consulting
Modaliteit: • Vooral online: Colleges, literatuur, casussen, opdrachten, peer-to-peer feedback, Q&A-sessies, coaching en informatie over (externe) werkbezoeken zijn op Brightspace te vinden.
• Op de maandagmiddagen komen we doorgaans bij elkaar voor drie onderdelen: de introductie en afsluiting van een sprint (een studieopdracht) en werkbezoeken aan bedrijven.
• Omdat zoveel online gaat, besteden we veel aandacht aan studiebegeleiding. Er zijn twee ochtenden per week, waar je een consult-/coachmoment kan inplannen om de voortgang te bespreken. Hierbij fungeert de docent vooral als studiecoach en gaat het veel over de voortgang en het leerproces
Kosten: € 150,-
Aanmelden: Via de Hogeschool van Amsterdam en Kies op Maat, zie 'vragen en aanmelden'
INHOUD EN LEERDOELEN
Sport, Amsterdam, maatschappij en commercie vormen de rode draad in het programma. Samen kijken we naar waardecreatie in de ruimste zin van het woord, binnen de publieke en private sector (profit en non-profit organisaties). Daarbij is de sport van morgen ons middel en de metropool Amsterdam ons speelveld. We gaan op ontdekkingsreis, waarbij we kijken naar de invloed van o.a. virtual & augmented reality, content marketing, gamification, (anders) georganiseerde sport en influencers, vlogs en podcasts op de sport van morgen.

Als waardecreator leer je het verschil te maken in de sport van de toekomst, door via zeven sprints (studieopdrachten) oplossingsgerichte bijdragen te leveren aan de uitdagingen van de sportsector van nu, gericht op de toekomst.

In een pittig maar duidelijk en strak ritme, trek je zeven sprints van twee weken, waarin de volgende leeruitkomsten centraal staan:

  • Sprint 1: Je bent in staat een analyse te maken van de legacy van Johan Cruijff. Je kan schriftelijk verwoorden welke Cruijffiaanse waarde(n) op jou van toepassing is/zijn, voor de eigen ontwikkeling naar een legacy-uitdrager.
  • Sprint 2: Je krijgt inzicht in het werken met het digitale presentatieprogramma screen-o-matic en leert out-of-the-box te denken, bij het toepassen van technologie op het sportstadion van de toekomst.
  • Sprint 3: Je krijgt inzicht in het opstellen van een influencer marketingstrategie, contentstrategie en social mediastrategie en leert dit toe te passen op een (top)sporter die zichzelf wil neerzetten als een merk.
  • Sprint 4: Je krijgt inzicht in het ondernemerschap van sportaanbieders (anders dan sportverenigingen) en gaat door middel van het Business Model Canvas een eigen eerste schets maken van een sportonderneming in de sport van morgen.
  • Sprint 5: Je maakt kennis met de theorieën van selfdetermination en praktische toepassingen van gamification. Je leert hoe sportapps deze theorie toepassen, ter bevordering van het gebruik van de app.
  • Sprint 6: Je krijgt inzicht in de huidige status van de georganiseerde sport (verenigingen, bonden, NOC*NSF). Je laat via een podcast zien een visie te kunnen ontwikkelen op de toekomst van de georganiseerde sport.
  • Sprint 7: Je maakt een analyse van de toekomstbestendigheid van het Amsterdamse (sport)beleid. Je leert hoe je een opiniërend visiestuk schrijft, gericht op waardecreatie voor de burger van Amsterdam.
Workshop: Je bent in staat om aan de hand van één van de sprints in teamverband een interessante en inhoudelijk sterke workshop neer te zetten.

Assessment: Je bent in staat een duidelijke (droom)vacature in de sport op te stellen, een overtuigende motivatiebrief te schrijven en een krachtig sollicitatiegesprek te voeren.

Eindsprint #14: Je begrijpt wat er bedoeld wordt met de Cruyffiaanse uitspraak:
'Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd'.

VRAGEN EN AANMELDEN
Vragen
Indien je vragen hebt of meer informatie wilt over deze minor, stuur dan een e-mail naar: minor@cruyffacademy.nl. De mail gaat naar Philipp van Benthem, de docent die eindverantwoordelijk is voor het programma.

Aanmelden
Naam: Waardecreatie in de sport van morgen
Studiegidsnummer: 6000MWSM20
De minor start eind augustus en eind januari/begin februari. Meld je op tijd aan
Aanmelden voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam: klik hier
Aanmelden voor studenten van buiten de Hogeschool van Amsterdam: klik hier

Eef Kerkhof (2020 najaar)

Student
Johan Cruyff Academy Tilburg


“De minor is ideaal om te combineren met topsport. Dankzij de flexibele opzet en omdat je het online kan volgen, kan je niet alleen alles geven voor je sport, maar kom je ook verder in je studie.”

Thijs van den End (2020 najaar)

Student
Johan Cruyff Academy Amsterdam


“In de tweewekelijkse sprints ga je aan de slag met uitdagende sport(marketing) opdrachten. Je levert steeds een concreet product af. Elke sprint rond je af, waarna je verder gaat. Dat zorgde ervoor dat ik gefocust bleef tot het einde van de minor.”

Linde Fleuren (2020 voorjaar)

Student
Finance & Control


“Doordat je werkt in sprints en dankzij de verrassende opdrachten, werd ik elke keer uitgedaagd. Daardoor kon ik mij op meerdere vlakken ontwikkelen. De minor is ideaal voor studenten met een hart voor sport en een ondernemende blik.”

Johan van de Wetering (2019 najaar)

Student Technische Bedrijfskunde


“De minor kun je online volgen. Dat was perfect, omdat ik niet in Amsterdam woon. Het programma is ontworpen voor sportliefhebbers. Het zorgde ervoor dat ik mij blijvend wil gaan inzetten voor de ontwikkeling van sport, met het oog op de toekomst.”
TEAM
Minor Waardecreatie in de sport van morgen

SUPPORTED BY: